ขั้นตอนในการแจ้งรายงานความเสียหาย

สมัครสมาชิก

สมัครเข้าใช้งานได้โดย ใช้เบอร์โทรหรืออีเมล หรือ ล็อกอินผ่าน Facebook และ Line ได้

กรอกข้อมูลความเสียหาย

กรอกข้อมูลเกษตรกรข้อมูล เลขบัญชี ธ.ก.ส และถ่ายรูป ความเสียหายแนบกับการแจ้งรายงานความเสียหายพร้อม วาดขอบแปลงที่ได้รับความเสียหาย

ยื่นขอความช่วยเหลือ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดรับรองว่าข้อมูลข้างต้น เป็นความจริงทุกประการจึงจะสามารถ
กดยื่นขอความช่วยเหลือได้


ข้อมูลเพิ่มเติม

banner-image


การถ่ายภาพแจ้งรายงานความเสียหาย

เกษตรกรจะต้องถ่ายยรูปเพื่อแนบประกอบการแจ้งรายงานความเสียหาย จำนวน 2-3 รูป ซึ่งการถ่ายภาพจะต้องมีสัดส่วนที่เห็นท้องฟ้า แปลงที่เสียหาย และพื้นดิน ดังตัวอย่าง


banner-image


ขั้นตอนการแจ้งความเสียหาย

ในขั้นตอนนี้เกษตรกรจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลง ก่อนทำการแจ้งรายงานความเสียหาย แล้วจึงจะสามารถทำการกรอกข้อมูล วาดแปลงที่เสียหาย พร้อมแนบรูปภาพความเสียหาย เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือได้

การถ่ายภาพแจ้งรายงานความเสียหาย

เพิ่มความถูกต้องและโอกาศในการได้รับเงินประกัน

การถ่ายภาพแจ้งรายงานความเสียหาย

ภาพถ่ายต้องแสดงส่วนประกอบดังต่อไปนี้

 1. เห็นท้องฟ้า ประมาณ 30 % ของรูปภาพ
 2. เห็นยอดข้าว ประมาณ 40 % ของรูปภาพ
 3. เห็นพื้นดิน ประมาณ 30 % ของรูปภาพการแจ้งรายงานความเสียหาย

เพิ่มความถูกต้องและโอกาศในการได้รับเงินประกัน

การกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งรายงานความเสียหาย

 1. ให้ผู้ใช้งานอ่าน ทำความเข้าใจก่อนกรอกข้อมูลและข้อตกลง
 2. กด "ยินยอม" ตามข้อตกลงข้างต้น
 3. กดปุ่ม "กรอกข้อมูล

เพิ่มความถูกต้องและโอกาศในการได้รับเงินประกัน

การกรอกข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยประกอบด้วย ดังนี้

 • เลขบัญชี ธ.ก.ส
 • เลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตกร
 • ชื่อ และ นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.
 • สาขา ธ.ก.ส.

เพิ่มความถูกต้องและโอกาศในการได้รับเงินประกัน

การถ่ายรูปและเลือกแปลง

 1. ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม "เพิ่มภาพถ่าย" เพื่อทำการถ่ายรูปดูวิธีการถ่ายรูป กดที่นี่
 2. โปรดเลือกประเภทภัย
 3. วันที่เกิดภัยในแปลงของท่าน
 4. วันเพาะปลูกตามที่ระบุในทะเบียนเกษตรกร
 5. วันที่แปลงท่านได้รับความเสียจนไม่มีผลผลิต
 6. เลือกแปลงที่ต้องการยืนแจ้งรายงานความเสียหาย

เพิ่มความถูกต้องและโอกาศในการได้รับเงินประกัน

การเลือกแปลงเสียหาย

เมื่อผู้ใช้งาน กดปุ่ม "เลือกแปลง"จะแสดงข้อมูลแปลงที่ผู้ใช้งานวาดและ บันทึกไว้ในระบบให้ทำการเลือกแปลงที่ต้องการยื่นแจ้งรายงานความเสียหาย
การวาดขอบแปลง


แนะนำเครื่องมือที่ใช้วาดแปลง

icon1 เปลี่ยนรูปแบบการแสดงแผนที่

icon2 ค้นหาตำแหน่งปัจจุบันได้

icon3 กดปุ่ม เพื่อทำการวาด Polygon บนแผนที่

icon4 กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับ polygon ที่เริ่มทำการวาดได้

icon5 กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อเริ่มวาดแปลงใหม่

icon6 กดปุ่ม บันทึก เพื่อไปยังหน้าบันทึกแปลง

การวาดแปลง

เมื่อผู้ใช้งานวาดแปลงได้ตามที่ต้องการแล้ว
ให้กดปุ่มบันทึกแปลง icon1 เพื่อไปยังหน้าบันทึกข้อมูลแปลง

หน้าบันทึกแปลง

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง
และกรอกข้อมูลเลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตรกร