มะลิซ้อน

TGIA X FARMFEED

แอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติ โดยช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการแจ้งรายงานความเสียหาย ซึ่งโมบายแอปพลิเคชัน จะใช้เก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ตำแหน่ง ของสถานที่ประสบภัย ทั้งนี้ยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม

มาทำความรู้จัก
แอปพลิเคชันมะลิซ้อน

วาดขอบแปลง

วาดแปลงที่ได้รับความเสียหาย

แจ้งความเสียหายแปลง

แจ้งรายงานความเสียหายที่ได้รับ

ถ่ายภาพความเสียหาย

แนบภาพถ่ายแปลงที่ได้รับความเสียหาย

3 ขั้นตอนง่ายๆ
กับการแจ้งรายงานความเสียหาย

01

สมัครสมาชิก

สมัครเข้าใช้งานได้โดย ใช้เบอร์โทรหรืออีเมล หรือ ล็อกอินผ่าน Facebook และ Line ได้

02

กรอกข้อมูลความเสียหาย

กรอกข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลเลขบัญชี ธ.ก.ส และถ่ายรูปความเสียหายแนบกับการแจ้งรายงานความเสียหาย พร้อมวาดขอบแปลงที่ได้รับความเสียหาย

03

ยื่นขอความช่วยเหลือ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดรับรองว่าข้อมูลข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ จึงจะสามารถกดยื่นขอความช่วยเหลือได้

4.การถ่ายรูปใช้สำหรับการแจ้งความเสียหาย

เกษตรกรจะต้องถ่ายยรูปเพื่อแนบประกอบการแจ้งรายงานความเสียหาย จำนวน 2-3 รูป ซึ่งการถ่ายภาพจะต้องมีสัดส่วนที่เห็นท้องฟ้า แปลงที่เสียหาย และพื้นดิน ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการแจ้งรายงานความเสียหาย

ในขั้นตอนนี้เกษตรกรจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลง ก่อนทำการแจ้งรายงานความเสียหาย แล้วจึงจะสามารถทำการกรอกข้อมูล วาดแปลงที่เสียหาย พร้อมแนบรูปภาพความเสียหาย เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือได้

สามารถดาวน์โหลดได้ในเร็วๆนี้
พร้อมกันระบบ Android และ iOS