มะลิซ้อน

TGIA X FARMFEED

แอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติ โดยช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการแจ้งรายงานความเสียหาย ซึ่งโมบายแอปพลิเคชัน จะใช้เก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ตำแหน่ง ของสถานที่ประสบภัย ทั้งนี้ยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม

มาทำความรู้จัก
แอปพลิเคชันมะลิซ้อน

วาดขอบแปลง

วาดแปลงที่ได้รับความเสียหาย

แจ้งความเสียหายแปลง

แจ้งรายงานความเสียหายที่ได้รับ

ถ่ายภาพความเสียหาย

แนบภาพถ่ายแปลงที่ได้รับความเสียหาย

3 ขั้นตอนง่ายๆ
กับการแจ้งรายงานความเสียหาย

01

สมัครสมาชิก

สมัครเข้าใช้งานได้โดย ใช้เบอร์โทรหรืออีเมล หรือ ล็อกอินผ่าน Facebook และ Line ได้

02

กรอกข้อมูลความเสียหาย

กรอกข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลเลขบัญชี ธ.ก.ส และถ่ายรูปความเสียหายแนบกับการแจ้งรายงานความเสียหาย พร้อมวาดขอบแปลงที่ได้รับความเสียหาย

03

ยื่นขอความช่วยเหลือ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดรับรองว่าข้อมูลข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ จึงจะสามารถกดยื่นขอความช่วยเหลือได้

4.การถ่ายรูปใช้สำหรับการแจ้งความเสียหาย

เกษตรกรจะต้องถ่ายยรูปเพื่อแนบประกอบการแจ้งรายงานความเสียหาย จำนวน 2-3 รูป ซึ่งการถ่ายภาพจะต้องมีสัดส่วนที่เห็นท้องฟ้า แปลงที่เสียหาย และพื้นดิน ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการแจ้งรายงานความเสียหาย

ในขั้นตอนนี้เกษตรกรจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลง ก่อนทำการแจ้งรายงานความเสียหาย แล้วจึงจะสามารถทำการกรอกข้อมูล วาดแปลงที่เสียหาย พร้อมแนบรูปภาพความเสียหาย เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือได้

สมัครสมาชิก

กรอกชื่อเรียบร้อย
กรุณากรอกชื่อ
กรอกนามสกุลเรียบร้อย
กรุณากรอกนามสกุล
กรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อย
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรอกวันเดือนปีเกิดเรียบร้อย
กรุณาเลือกวันเดือนปีเกิด
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบร้อย
กรอกกรุณากรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
กรอกกรุณากรอกเลขประจำตัวเกษตรกรให้ถูกต้อง
กรอกผลผลิตที่ปลูกเรียบร้อย
กรุณากรอกผลผลิตที่ปลูก
เลือกเดือนเรียบร้อย
กรุณาเลือกเดือน
เลือกเดือนเรียบร้อย
กรุณาเลือกเดือน
กรุณากดยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว
กรอกชื่อเรียบร้อย
กรุณากรอกชื่อ
กรอกนามสกุลเรียบร้อย
กรุณากรอกนามสกุล
กรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อย
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรอกเบอร์ตำบลเรียบร้อย
กรุณากรอกเบอร์ตำบล
กรอกเบอร์อำเภอเรียบร้อย
กรุณากรอกเบอร์อำเภอ
กรอกเบอร์จังหวัดเรียบร้อย
กรุณากรอกเบอร์จังหวัด
กรุณากดยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

ติดตามรับข่าวสารข้อมูลเพื่อมเติมได้ที่
ไลน์ official account ของ infuse

เพิ่มเพื่อน

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
ทั้งในระบบ Android และ IOS