มะลิซ้อน

TGIA X FARMFEED

แอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้อยู่ ในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติโดยช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลา ในการแจ้งรายงานความเสียหาย ซึ่งโมบายแอปพลิเคชัน จะใช้เก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ตำแหน่งของสถานที่ประสบภัยทั้งนี้ยังช่วยให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือ เกษตรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม
มาทำความรู้จักแอปพลิเคชั่น

วาดขอบแปลง

วาดแปลงที่ได้รับความเสียหาย

แจ้งความเสียหายแปลง

แจ้งรายงานความเสียหายที่ได้รับ

ถ่ายภาพความเสียหาย

แนบภาพถ่ายแปลงที่ได้รับความเสียหาย
3 ขั้นตอนง่ายๆแจ้งรายงานความเสียหาย

เรียนรู้วิธีการใช้งานง่ายๆเพียงคลิ๊ก...

คำถามที่พบบ่อยสามารถดาวน์โหลดระบบ iOS และ Android ได้ ดาวน์โหลดแอป

หรือค้นหาคำว่า “ มะลิซ้อน ” ใน iTunes Store และ Google Store

ท่านสามารถอ่านวิธีการวาดแปลงแบบละเอียดได้ ที่นี่

ท่านสามารถอ่านวิธีการการแจ้งรายงานความเสียหายแบบละเอียดได้ ที่นี่

ท่านสามารถอ่านวิธีการการแจ้งรายงานความเสียหายแบบละเอียดได้ ที่นี่