คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้งานทั่วไป

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย บนระบบ Mobile Application (Android, IOS) “มะลิซ้อน TGIA X FARMFEED” สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้งานทั่วไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้งาน Application การแจ้งรายงานความเสียหาย การเพิ่มข้อมูลแปลงที่เสียหาย การแก้ไขข้อมูลแปลงที่เสียหาย และวิธีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร