การถ่ายภาพแจ้งรายงานความเสียหาย

การถ่ายภาพแจ้งรายงานความเสียหาย

ภาพถ่ายต้องแสดงส่วนประกอบดังต่อไปนี้
1. เห็นท้องฟ้า ประมาณ 30 % ของรูปภาพ
2. เห็นยอดข้าว ประมาณ 40 % ของรูปภาพ
3. เห็นพื้นดิน ประมาณ 30 % ของรูปภาพ