การวาดขอบแปลง

แนะนำเครื่องมือที่ใช้วาดแปลง

เปลี่ยนรูปแบบการแสดงแผนที่
ค้นหาตำแหน่งปัจจุบันได้
กดปุ่ม เพื่อทำการวาด Polygon บนแผนที่
กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับ polygon ที่เริ่มทำการวาดได้
กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อเริ่มวาดแปลงใหม่
กดปุ่ม บันทึก เพื่อไปยังหน้าบันทึกแปลง

การวาดแปลง

เมื่อผู้ใช้งานวาดแปลงได้ตามที่ต้องการแล้ว
ให้กดปุ่มบันทึกแปลง เพื่อไปยังหน้าบันทึกข้อมูลแปลง

หน้าบันทึกแปลง

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง
และกรอกข้อมูลเลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตรกร